MWOMP

Projekt Budżetu Obywatelskiego Mazowsza „Drugie życie mazowieckiej deszczówki”

Miło nam poinformować, iż w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza MWOMP z siedzibą w Płocku  realizuje projekt pn. „ Drugie życie mazowieckiej deszczówki”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Pan Paweł Poniatowski. Projekt ten polega na wykonaniu systemów zbierania wody deszczowej z budynków użyteczności publicznej będących własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zebrana woda opadowa będzie mogła być wykorzystana do podlewania zieleni przez daną instytucję w okresach bezdeszczowych lub być nieodpłatnie przekazywana okolicznym mieszkańcom. Wybór sposobu zbierania wód opadowych będzie zależał od wielkości budynku, możliwości technicznych i indywidualnego zapotrzebowania. Przedsięwzięcie nie jest skomplikowane technicznie i będzie możliwe do realizacji w ciągu jednego roku. Adresatami projektu będą w szczególności osoby korzystające z Oddziału Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu i  odwiedzające Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Skip to content