MWOMP

Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. O tym jak zrozumieć i wyleczyć chorobę oraz zapobiegać samobójstwom mówimy w projekcie prowadzonym przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.

Placówka jest realizatorem zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020-2022, którego celem jest przybliżenie tematu problemu depresji i zapobiegania samobójstwom.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Działania edukacyjne skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka oraz Radomia, z którymi zostały zawarte porozumienia partnerskie.

W Płocku zajęcia są prowadzone w  Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej, Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego, zaś w Radomiu w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, należących do grupy zaburzeń afektywnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia łączna liczba osób żyjących z depresją na świecie wynosi 322 miliony, stanowi ona 4,4% globalnego obciążenia wszystkimi chorobami i jest jedną z najczęstszych przyczyn niesprawności na świecie. Każdego roku z jej powodu umiera ok. 800 000 osób.

W 2016 r. w województwie mazowieckim odnotowano 0,92 tys. hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako zaburzenia nastroju, co stanowiło 5,13% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy chorób psychicznych w tej grupie wiekowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. w województwie mazowieckim mieszkało 1 055 800 osób do 18 roku życia. 0,09% osób hospitalizowanych było z powodu zaburzeń nastroju.

Dzieci i młodzież są grupą, która coraz częściej doświadcza zaburzeń depresyjnych. Szacuje się, że 2% dzieci cierpi na depresję. Wiele wskazuje na to, że liczba ta jest zaniżona, a dzieci nie są prawidłowo diagnozowane. Lekarze stwierdzają u dzieci depresję na takich samych zasadach diagnostycznych jak u dorosłych, choć nie mają wątpliwości, że depresja u dzieci może objawiać się inaczej. Nie istnieje taka jednostka chorobowa jak „depresja dziecięca”, dlatego u wielu dzieci nie stawia się takiej diagnozy. Są jednak podstawy, by przypuszczać, że depresja dotyka nawet co trzeciego nastolatka. Dzieci i młodzież z zaburzeniami depresyjnymi często cierpi z powodu braków edukacyjnych, problemów z zatrudnieniem w przyszłości oraz ma trudności w budowaniu związków.

Skip to content