MWOMP

W dniu dzisiejszym Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska była gościem programu w Radio Płock FM

W dniu dzisiejszym Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska była gościem programu w Radio Płock FM, mówiła głównie o tym, iż Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku oraz Stowarzyszeniem MONAR realizuje projekt pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień”, finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program dedykowany jest dla trzech grup odbiorców:

  1. Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Płocka, Radomia oraz powiatu płockiego i sierpeckiego,
  2. Kierowców – zgłaszających się na badanie psychologiczne w celu ustalenia istnienia bądź przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po substancjach psychoaktywnych,
  3. Nauczycieli, lekarzy, psychologów, osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii.

Głównym celem projektu jest:

  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Mazowsza na temat: szkodliwości / konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia u dzieci i młodzieży oraz stosowania w/w substancji w kontekście bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
  • uświadomienie i modyfikacja zachowania w kierunku zdrowego stylu życia zarówno u dzieci
    i młodzieży jaki i kierowców, którzy mieli zatrzymane prawo jazdy
  • edukacja zdrowotna i propagowanie zachowań prozdrowotnych.
  • rozwój kadr mających styczność z zagrożoną grupą w sposób bezpośredni i pośredni.

Podsumowując, MWOMP wyprodukował w ramach projektu trzy filmy które mają utrwalić proces edukacyjny i wzmocnić przekaz. Filmy te w dniu dzisiejszym zostaną opublikowane na stronie MWOMP oraz na facebooku. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia.

Skip to content