MWOMP

W Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek wraz z Sekretarzem Powiatu Panem Michałem Twardym uroczyście podziękował pracownikom MWOMP za przeprowadzenie wykładów skierowanych do słuchaczy Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 6 marca 2019 roku w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek wraz z Sekretarzem Powiatu Panem Michałem Twardym uroczyście podziękował pracownikom MWOMP za przeprowadzenie wykładów skierowanych do słuchaczy Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Lekarz MWOMP Krystyna Krajnik poprowadziła wykłady z zakresu bólów głowy i orzeczeń o niepełnosprawności a Pani Małgorzata Wawszczak – Kierownik Zakładu Rehabilitacji MWOMP z zakresu zespołów bólowych kręgosłupa i ich zapobiegania.

Podziękowanie otrzymała również lekarz MWOMP – Agnieszka Walewska, która od dwóch lat przewodniczy Powiatowej Lekarskiej Komisji Wojskowej w Płocku, ocenia stan zdrowia osób w wieku poborowym oraz kwalifikuje je do odpowiedniej kategorii wojskowej, a z uwagi na posiadane specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy szczególną uwagę zwraca na profilaktykę i wczesne wykrywanie wszelkich stanów chorobowych.

Skip to content