MWOMP

Wynajem pomieszczeń biurowych

Płock, dnia 26.05.2023r.

OGŁOSZENIE

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej: 13,65 m², 21,17 m², 12,94 m², 17,77 m², 19,48 m², 11,39 m² w budynku „A” MWOMP SPZOZ Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”.
Minimalna stawka miesięcznego czynszu to 47,00 zł/m² netto.
Wadium określone zostało w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) dla każdego pomieszczenia i powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 12.06.2023 roku na konto PEKAO S.A numer 31 1240 3174 1111 0000 2891 1177 Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ 09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 17.
Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej www.mwomp.pl, w siedzibie MWOMP SPZOZ ul. Kolegialna 17 pok. Nr 210 – pod numerem telefonu: (24) 267 84 80 oraz w Oddziale MWOMP SPZOZ w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25, pod numerem telefonu (22) 560 00 46.
Wizji lokalnej można dokonać codziennie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:00.
Ofertę wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w siedzibie MWOMP SPZOZ – Płock, ul. Kolegialna 17” (pokój nr 12 Kancelaria) w terminie do dnia 12.06.2023 r do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie MWOMP SPZOZ, ul. Kolegialna 17 w Płocku, pokój Nr 210.

Dokumenty do pobrania: zalaczniki.zip

Skip to content