MWOMP

Żyj pełnią życia bez uzależnień

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku oraz Stowarzyszeniem MONAR realizuje projekt pn. „Żyj pełnią życia bez uzależnień”, finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Program dedykowany jest dla trzech grup odbiorców:

 1. Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Płocka, Radomia oraz powiatu płockiego i sierpeckiego,
 2. Kierowców – zgłaszających się na badanie psychologiczne w celu ustalenia istnienia bądź przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po substancjach psychoaktywnych,
 3. Nauczycieli, lekarzy, psychologów, osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii.

Celem projektu jest:

 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Mazowsza na temat: szkodliwości / konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia u dzieci i młodzieży oraz stosowania w/w substancji w kontekście bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 • uświadomienie i modyfikacja zachowania w kierunku zdrowego stylu życia zarówno u dzieci
  i młodzieży jaki i kierowców, którzy mieli zatrzymane prawo jazdy
 • edukacja zdrowotna i propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 • rozwój kadr mających styczność z zagrożoną grupą w sposób bezpośredni i pośredni.

Gdzie szukać pomocy?

 • POLICJA

numer alarmowy 112

 • Infolinia AA

Tel. 801 033 242

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”

Tel. 800 199 990

 • MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Płocku

Tel. 24 364 54 12

 • MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Radomiu

Tel. 48 364 76 00

Skip to content