MWOMP

Zgłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w związku z zapisami art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184 tekst jednolity) wprowadzony został obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia/zakończenia działalności psychologa realizującego zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
Psycholodzy realizujący ww. zadania w zakładach opieki zdrowotnej publicznych/niepublicznych czy praktykujący indywidualnie dokonują zgłoszenia tej działalności w ciągu 30 dni.

Druki zgłoszenia faktu podjęcia/zakończenia działalności psychologa realizującego zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy:

Do pobrania – zgłoszenie działaności psychologa w formie działaności gospodarczej [plik PDF]

Do pobrania – zgłoszenie działalności psychologa w pjsmp [plik PDF]

Skip to content