MWOMP

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

 OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza psychiatry w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Prywatny Gabinet Specjalistyczny lek. med. Beata Swendrowska specjalista psychiatra

09-402 Płock, ul. Kolegialna 24

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora MWOMP

                                                              Agnieszka Sulkowska

Skip to content