Aktualności

Badania Uczniów wykonywane przez MWOMP
w 2016 roku
więcej informacji

 

Uwaga!

TELEFONICZNA  REJESTRACJA  UCZNIÓW:

 

MWOMP w Płocku

 

 

601 202 129 lub 601 202 130

w godzinach: 725 – 1500

MWOMP w Płocku

Oddział Warszawa

 

695 695 413

w godzinach: 730 – 1600

MWOMP w Płocku

Oddział Radom

 

601 202 244 lub (48) 340 19 52

w godzinach: 800 – 1500

Do pobrania:

  1. wzór skierowania.pdf
  2. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf
  3. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf
  4. Podstawa prawna

 

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2016" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty
 (stan na dzień 15 lipiec 2016 roku)

 


E-usługi w Mazowieckim Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy
3 czerwca 2016 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej projektu „Platforma e-usług MWOMP” realizowanego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Marszałka Adama Struzika oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku reprezentowany przez Dyrektor – Agnieszkę Sulkowską.
Rejestracja w przychodni bez wychodzenia z domu, szybki dostęp do informacji o usługach realizowany w przychodni i wolnych terminach wizyt czy zabiegów, a także znaczne skrócenie czasu obsługi pacjentów – takie mają być rezultaty wdrożenia w Mazowieckim Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku projektu e-usług. Zakłada on kompleksową informatyzację placówki. W tej chwili przychodnia nie ma pełnego i spójnego oprogramowania informatycznego, a dokumentacja medyczna przetrzymywana jest zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci papierowej.
W ramach projektu w placówce wdrożona zostanie platforma e-usług publicznych, obejmująca m.in. e-rejestrację, e-dokumentację, e-ankiety, e-powiadomienia, e-kolejkę oraz e-porady. Dzięki temu pacjenci będą mogli zarejestrować się na wizytę w przychodni bez wychodzenia z domu – przez internet. W ten sam sposób będą mogli sprawdzić swój status w kolejce oczekujących, zmienić termin wizyty, a także wypełnić ankietę satysfakcji lub złożyć skargę. E-usługi to także duże ułatwienie dla personelu przychodni, który będzie miał szybszy dostęp do danych medycznych pacjentów, co znacznie skróci czas obsługi.
Tytuł projektu: Platforma e-usług MWOMP
Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Całkowita wartość projektu: 2 995 176,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 396 140,80 zł
Działanie: 2.1 E-usługi

 

IMG_1070 IMG_1034


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku był organizatorem tegorocznej konferencji skierowanej do dyrektorów wojewódzkich ośrodków medycyny pracy z całego kraju jak również do wojewódzkich konsultantów w dziedzinie medycyny pracy.

Trzydniowa konferencja rozpoczęła się w środę 11 maja. Wspaniała lokalizacja Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego Hotel Skansen w Sierpcu stworzyła uczestnikom dogodne warunki do pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń jak również do aktywnego wypoczynku oraz rozrywki. Konferencja była przede wszystkim miejscem wymiany opinii, doświadczeń i poglądów, a także lepszego poznania się i zawarcia zawodowych oraz pozazawodowych kontaktów.

Moderatorami konferencji pt. „Służba Medycyny Pracy w systemie ochrony zdrowia pracujących – potencjalne kierunki zmian” byli: lek. Paweł Wdówik – krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny pracy oraz lek. Paweł Wyrębkowski – Konsultant w województwie mazowieckim.

Spotkanie przebiegło pracowicie w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

(od lewej) Paweł Wyrębkowski – z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP, konsultant mazowiecki; Paweł Wdówik – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu MWOMP; Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP; Elżbieta Pachucka-Włas – z-ca Dyrektora ds. medycznych WOMP Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie; Anna Rutczyńska-Rumińska – Dyrektor WOMP Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

(od lewej) Paweł Wyrębkowski – z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP, konsultant mazowiecki; Paweł Wdówik – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu MWOMP; Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP; Elżbieta Pachucka-Włas – z-ca Dyrektora ds. medycznych WOMP Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie; Anna Rutczyńska-Rumińska – Dyrektor WOMP Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

(od lewej) Krystyna Jasińska-Kolawa – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie; Ewa Komorowska – Dyrektor Podlaskiego WOMP w Białymstoku, konsultant podlaski; Anna Mikołajczyk – Dyrektor WOMP w Kielcach, konsultant świętokrzyski; Paweł Wyrębkowski - z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP, konsultant mazowiecki Marek Andrzejewski – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu; Paweł Wdówik - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu MWOMP.

(od lewej) Krystyna Jasińska-Kolawa – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie; Ewa Komorowska – Dyrektor Podlaskiego WOMP w Białymstoku, konsultant podlaski; Anna Mikołajczyk – Dyrektor WOMP w Kielcach, konsultant świętokrzyski; Paweł Wyrębkowski – z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP, konsultant mazowiecki Marek Andrzejewski – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu; Paweł Wdówik – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu MWOMP.

(od lewej) Ewa Kaczanowska-Burker – Dyrektor WOMP w Bydgoszczy oraz konsultant kujawsko-pomorski w dziedzinie medycyny pracy; Małgorzata Sysło-Przedpełska – Dyrektor WOMP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie; Elżbieta Mussur – Dyrektor WOMP; Krystyna Kostyra – Dyrektor WOMP w Katowicach, konsultant śląski w dziedzinie medycyny pracy; Jacek Parszuto – Dyrektor WOMP w Gdańsku, konsultant pomorski.

 

(od lewej) Ewa Kaczanowska-Burker – Dyrektor WOMP w Bydgoszczy oraz konsultant kujawsko-pomorski w dziedzinie medycyny pracy; Małgorzata Sysło-Przedpełska – Dyrektor WOMP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie; Elżbieta Mussur – Dyrektor WOMP; Krystyna Kostyra – Dyrektor WOMP w Katowicach, konsultant śląski w dziedzinie medycyny pracy; Jacek Parszuto – Dyrektor WOMP w Gdańsku, konsultant pomorski.

gallery


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.

Go to Top