Badania Uczniów wykonywane przez MWOMP w 2014 roku

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania „Uczniowie 2014″ wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty – (stan na dzień 10 czerwca 2014 roku) Wykaz podmiotow – badania uczniow 2014.pdf

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

informuje, iż w 2014 r. wykonuje nieodpłatnie:

1. badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyż­szych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecz­nych dla zdrowia.

Badania wykonywane są codziennie we wszystkie dni robocze

po wcześniejszej  rejestracji telefonicznej

w następujących Ośrodkach:

MWOMP Płock, ul. Kolegialna 17

Rejestracja telefoniczna

- tel. kom. 601 202 129 lub 601 202 130 w godzinach od 725 do 1530

Przyjęcia (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godz. od 725 do 1700

Oświadczenia do pobrania:

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25

Rejestracja telefoniczna

- tel. kom. 695 695 413 w godzinach od 800 do 1700

- tel. stacjonarny (22) 560 00 75 lub (22) 560 00 55 w godzinach od 1000 do 1500

Przyjęcia (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godz. od 725 do 1700

Oświadczenia do pobrania:

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5

Rejestracja telefoniczna

- tel. kom. 601 202 244

- tel. stacjonarny (48) 33 09 311 lub (48) 33 09 312 lub (48) 340 19 52 w godzinach 1000 – 1600

Przyjęcia (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godz. od 725 do 1730

Oświadczenia do pobrania:

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

2. ambulatoryjną rehabilitację leczniczą uzasadnioną stwierdzoną patologią zawodową dla osób z terenu województwa mazowieckiego:

Zabiegi wykonywane są codziennie we wszystkie dni robocze:

MWOMP – Płock, ul. Kolegialna 17; tel. (24) 267 84 95 – w godzinach od 700 do 1700

MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5; tel. (48) 33 09 311 lub (48) 33 09 312 lub (48) 340 19 52. Rejestracja czynna w godzinach: 700 – 1735. Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach 1000 – 1600

————————————————————————————————————————————————————————————–

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach 800 – 1500,  wtorek, środa, czwartek w godzinach 800 – 1800.

————————————————————————————————————————————————————————————–

Go to Top