Inwestycje


3 lipca 2020r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie 3 umów na realizację projektów dotyczących dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik , wicemarszałek Wiesław Raboszuk  oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska.  

Głównym celem projektów jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej w postaci profilaktyki i rehabilitacji wad postawy .

Projekt zakłada m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na wczesne wykrywanie wad rozwojowych, zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia a co najważniejsze, zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa.

Zajęcia ruchowe wzbogacone o elementy crossfit będą prowadzone w Szkołach Podstawowych w Gąbinie i Dobrzykowie oraz siedzibie MWOMP w Płocku pod czujnym okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dodatkowym komponentem będzie udział w projektach psychologów, którzy będą motywowali do ćwiczeń.

Tytuł projektu:  „Ćwiczymy dla zdrowia w MWOMP Płock” 

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 358 237,89 zł

Kwota dofinansowania UE: 286 590,31 zł

Kwota dofinansowania BP: 46 567,11 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu „MWOMP dla zdrowia dzieci”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 393 587,25 zł

Kwota dofinansowania UE: 314 869,80 zł

Kwota dofinansowania BP: 51 166,10 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu:  „W przyszłość patrzymy i w MWOMP Płock dzieci ćwiczymy”

Całkowita wartość projektu: 319 265,75 zł

Kwota dofinansowania UE: 255 412,60 zł

Kwota dofinansowania BP:  41 503,78 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Więcej informacji: Agnieszka Kwiatkowska, tel. 24 267 84 93, e-mail: a.kwiatkowska@mwomp.pl


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ramach pozyskanych środków  dotacyjnych, pozyskanych w ramach umowy Nr 102/UMWM/04/2019/NW-I-I/D (ze zmianami) zawartej z Województwem Mazowieckim, na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku” dokonał zakupu następującego sprzętu:

dla potrzeb MWOMP – Płock

1.Rinopharyngoskop optyczny – 1 szt. – EF28 Videoendoskop, Zhuhai Vision Medical

2.Aparat do badań otoemisji akustycznej – 1 szt. – aScreen, Neurosoft Ltd.

3.Fotel okulistyczny – 1 szt. – ORL/VAMEL, Meditec s.r.o

 

dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie

1.Tonometr bezdotykowy wraz z pachymetrem bezdotykowym – 1 szt. – TONOPACHY NT-530P, NIDEK

2.Perymetr w pełnym zakresie pola widzenia 75-80 stopni widzenia – 1 szt. – PTS – 920BY,  OPTOPOL Technology Sp. z o.o.

 

dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

  1. Spirometr Lungtest 1000 SB z osprzętem – 1szt., MES Sp. z o.o.

  2. Perymetr komputerowy (z badaniem Blue on Yellow) – 1 szt. – PTS – 2000, OPTOPOL Technology Sp. z o.o

  3. Kabina audiometryczna z rampą dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. – KC120/Dor Med. Waldemar Lipiński

  4. Audiometr z tympanometrem kliniczny – 1 szt. – AA 222, Interacoustics

  5. Fotel laryngologiczny – 1 szt. – Promat MX, Medical – City

  6. Wielofunkcyjny 4-kanałowy aparat do terapii skojarzonej: 2-kanałowa laseroterapia + 2-kanałowa magnetoterapia – 1 szt. – BTL 5000/BTL 5825M2/BTL Industries Limited.


28 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu dotyczącego dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska.  Szybka diagnoza wad kręgosłupa u dzieci i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej to główne elementy projektu, który już niebawem będzie realizowany w radomskiej Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Tytuł projektu: „Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 376 350,00

Kwota dofinansowania UE: 301 080,00 zł

Kwota dofinansowania BP: 48 925,50 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej


Rehabilitacja dzieci z klas I- VI

W dniu 13 lipca 2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie 4 umów dla projektów :

1.  „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

2. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

3. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

4. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Elżbietę Szymanik oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku reprezentowany przez Dyrektor – Agnieszkę Sulkowską.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w postaci profilaktyki i rehabilitacji wad postawy. Program kierowany jest dla dzieci z chorobami kręgosłupa z klas I- VI uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Miejscem realizacji świadczeń będzie: Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym, gmina Stara Biała, siedziba MWOMP w Płocku oraz Oddział MWOMP w Radomiu.

Projekt zakłada zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa dzięki udzielonym świadczeniom oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa.

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 400 175,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    320 140,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     52 022,75 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 179 800,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    143 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     23 374,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej


E-usługi w Mazowieckim Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy
 

3 czerwca 2016 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej projektu „Platforma e-usług MWOMP” realizowanego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Marszałka Adama Struzika oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku reprezentowany przez Dyrektor – Agnieszkę Sulkowską.
Rejestracja w przychodni bez wychodzenia z domu, szybki dostęp do informacji o usługach realizowany w przychodni i wolnych terminach wizyt czy zabiegów, a także znaczne skrócenie czasu obsługi pacjentów – takie mają być rezultaty wdrożenia w Mazowieckim Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku projektu e-usług. Zakłada on kompleksową informatyzację placówki. W tej chwili przychodnia nie ma pełnego i spójnego oprogramowania informatycznego, a dokumentacja medyczna przetrzymywana jest zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci papierowej.
W ramach projektu w placówce wdrożona zostanie platforma e-usług publicznych, obejmująca m.in. e-rejestrację, e-dokumentację, e-ankiety, e-powiadomienia, e-kolejkę oraz e-porady. Dzięki temu pacjenci będą mogli zarejestrować się na wizytę w przychodni bez wychodzenia z domu – przez internet. W ten sam sposób będą mogli sprawdzić swój status w kolejce oczekujących, zmienić termin wizyty, a także wypełnić ankietę satysfakcji lub złożyć skargę. E-usługi to także duże ułatwienie dla personelu przychodni, który będzie miał szybszy dostęp do danych medycznych pacjentów, co znacznie skróci czas obsługi.

 

Tytuł projektu: Platforma e-usług MWOMP

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 2 992 750,09 zł

Kwota dofinansowania UE: 2 392 543,44 zł

Kwota dofinansowania SWM: 468 497,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

 


„Termomodernizacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 211.297,00 zł”.

logo radom

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zakończył realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”współfinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 211.297,00 zł”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz przez MWOMP.


 

Go to Top