MWOMP

Jednostki Orzekające o rozpoznaniu choroby zawodowej

Jednostki orzecznicze I stopnia:

  • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy
  • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych)
  • w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego
  • w zakresie rozpoznania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja.

Właściwość jednostki orzeczniczej I stopnia ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika/byłego pracownika lub według krajowej siedziby pracodawcy w przypadku, gdy dokumentacja narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Od orzeczenia lekarskiego wydanego przez jednostkę orzeczniczą I stopnia przysługuje prawo do odwołania się do jednostek orzeczniczych II stopnia, którymi są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Skip to content