MWOMP

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej

Przepisy ustalające wykaz chorób zawodowych oraz regulujące tryb postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

  • Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.99.825);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.09.105.869);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 662);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób z dnia 24 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 663).

Do pobrania:
– skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej [ plik PDF ]

– Karta oceny narażenia zawodowego [ plik PDF ]

– Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.pdf [ plik PDF ]

Skip to content