MWOMP

Zgłoszenie choroby zawodowej

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza:

  1. pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  2. były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, zgłoszenia dokonuje osobiście lub za pośrednictwem lekarza leczącego;
  3. pracodawca zatrudniający pracownika, u którego zaistniało podejrzenie choroby zawodowej;
  4. lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej w toku postępowania orzeczniczego po uzyskaniu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się na druku, którego wzór określony został w formie załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  (Dz. U. z 2012 r. poz. 663):

  • zał. 1 – Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej; druk wypełniany przez pracodawcę lub byłego pracownika podejmującego podejrzenie jest kierowany do  właściwego: państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460), komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.
Skip to content