MWOMP

Pracownia RTG

Płock dnia, 18.04.2024 r.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku

na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

Podstawa prawna: ustawa  z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2023 poz. 1173 ze zm.) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

 

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w art.32c pkt 2. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2023 poz. 1173 ze zm.)  informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Skip to content