MWOMP

Rejestracja

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznego uzgadniania terminu badań

lub skorzystania z platformy e-usług MWOMP (LINK)

MWOMP w Płocku:

poniedziałek – czwartek: 7:00 – 18:00

piątek: 7:00 – 15:00

Zakład Rehabilitacji

poniedziałek – piątek: 7:00 – 18:00

Pracownia RTG

poniedziałek, piątek: 8:00 – 15:00

wtorek, środa, czwartek: 8:00 – 18:00

MWOMP Oddział w Warszawie:

poniedziałek, wtorek, piątek: 7:00 – 16:00

środa, czwartek: 7:00 – 18:00

MWOMP Oddział w Radomiu

poniedziałek – piątek: 7:00 – 17:30

Zakład Rehabilitacji

poniedziałek – piątek: 7:30 – 17:30

Badania profilaktyczne

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • skierowanie
 • w przypadku osób zgłaszających się na badania kontrolne – po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni – zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna informująca o przebytym leczeniu (np. karta informacyjna ze szpitala)

Konsultacja  dla podstawowej jednostki służby medycyny pracy

 • skierowanie na konsultację wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

 
Badania w trybie odwoławczym od orzeczenia wydanego w podstawowej jednostce służby medycyny pracy

 • skierowanie wydane przez lekarza medycyny pracy
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Badania w kierunku choroby zawodowej

 • skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków wypełnionym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną lub lekarza leczącego (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r Dz.U. Nr 132 Poz.1121)
 • dokumentacja z leczenia i badań profilaktycznych
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

 
Badania kierowców i kandydatów na kierowców

 • skierowanie (jeżeli zostało wydane przez odpowiedni organ)
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • w przypadku istnienia choroby przewlekłej – zaświadczenie od lekarza leczącego, dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia
 • w przypadku hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego – dokumentację z powyższego leczenia

 
Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony i licencję detektywa

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • w przypadku istnienia choroby przewlekłej – zaświadczenie od lekarza leczącego, dotyczące stwierdzonej choroby i przebiegu leczenia
Skip to content