MWOMP

Zakres świadczeń leczniczych udzielanych w ramach umowy

Zakres świadczeń leczniczych udzielanych
przez MWOMP w Płocku

I. Porady ogólnolekarskie

II. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne

III. Badania psychologiczne

IV. Diagnostyka laboratoryjna

V. Zabiegi rehabilitacyjne

    –   Fizykoterapia

    –   Kinezyterapia

    –   Masaż

VI. Diagnostyka rentgenowska

VII. Inne badania i zabiegi

Zakres świadczeń leczniczych udzielanych
przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

I. Porady ogólnolekarskie

II. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne

III. Badania psychologiczne

IV. Diagnostyka laboratoryjna

V. Zabiegi rehabilitacyjne

    –   Fizykoterapia

    –   Kinezyterapia

VI. Diagnostyka rentgenowska

VII. Inne badania i zabiegi
 

Zakres świadczeń leczniczych udzielanych
przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie
 

I. Porady ogólnolekarskie

II. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne

III. Badania psychologiczne

IV. Diagnostyka laboratoryjna

V. Diagnostyka rentgenowska

VI. Inne badania i zabiegi

Skip to content