MWOMP

Zakres świadczeń

Ośrodek realizuje kompleksową opiekę profilaktyczną dla pracowników.

Świadczenia udzielane są przez znakomity zespół lekarzy specjalistów, psychologów i wysoko wykwalifikowany personel pomocniczy. Dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym, laboratoryjnym i rehabilitacyjnym.

W trosce o naszych pacjentów nieustannie rozwijamy i podnosimy kwalifikacje naszego zespołu medycznego, powiększamy bazę diagnostyczną i wprowadzamy korzystne dla naszych klientów rozwiązania organizacyjne, które umożliwiają uzyskanie świadczenia w dogodnym i jak najkrótszym czasie.

Celem naszych działań jest zapewnienie świadczeń o najwyższej jakości.

Oferujemy:

 • badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne dla wszystkich grup zawodowych i na każde stanowisko
  • kierowca (każdej kategorii),
  • zatrudnionych przy maszynach w ruchu, na wysokości, w narażeniu na hałas, drgania, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne
  • operator dźwigów, wózków akumulatorowych, zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej
  • zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego
  • pracownik straży,
  • nurek,
  • zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
  • pracowników wyjeżdżających do pracy w warunkach tropikalnych
  • przy komputerze,
  • pracownika ochrony fizycznej,
  • innych
 • udział lekarza w Komisji BHP
 • wizytacje stanowisk pracy
 • badania psychologiczne
  • kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów
  • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki)
  • operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
  • operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego)
  • inspektorów transportu drogowego
  • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika lub kuratora sądowego
  • osób ubiegających się o pozwolenia do posiadania broni
  • osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej oraz detektywów
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • pakiety świadczeń leczniczych, którymi możecie Państwo objąć swoich pracowników
  • w skład pakietów wchodzą: ogólne i specjalistyczne porady lekarskie, psychologiczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa a także zabiegi z zakresu rehabilitacja medycznej.
Skip to content