MWOMP

Zasady zawierania umów – procedura

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE I LECZNICZE

1. Przesłanie do siedziby MWOMP w Płocku pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Wniosek winien zawierać:

  • dane identyfikacyjne i adresowe zakładu pracy,
  • specyfikę działalności zakładu pracy,
  • liczbę zatrudnionych pracowników objętych opieką profilaktyczną.

Do wniosku należy załączyć:

  • kartę informacyjną

2. Dział Administracyjno-Eksploatacyjny przygotowuje umowę i przedstawia Dyrektorowi do podpisania.


Uwaga!

Umowy na świadczenia lecznicze zawierane są z zakładami pracy, które mają podpisane umowy na świadczenia profilaktyczne.
Procedura jw.

Skip to content