MWOMP

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

O G Ł O S Z E N I E z dnia 28 maja 2021 r.   Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego drugiego uzupełniającego postępowania konkursowego w dniach od 25 maja do 28 maja 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza drugi uzupełniający konkurs ofert […]

O G Ł O S Z E N I E z dnia 12 maja 2021 r.   Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego w dniach od 29 kwietnia do 11 maja 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content