Osoby zarządzające

DYREKCJA MWOMP  

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

pw

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

p.o. Z-cy Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Anna Derlukiewicz

 
KADRA  KIEROWNICZA  
Płock  

Kierownik Działu Diagnostyczno – Konsultacyjnego Jednostka w Płocku – lek. Katarzyna Sewruk

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Jednostka w Płocku – lek. Danuta Wojciechowska

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Urszula Żołek

Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego – Ewelina Ambroziak

Kierownik RTG – lek. Marcin Rządkowski

Kierownik Zakładu Rehabilitacji – Małgorzata Wawszczak

 
Oddział Warszawa  

Kierownik Oddziału w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Pracy

lek. Magdalena Sobolewska

 

Kierownik Działu Diagnostyczno – Konsultacyjnego Oddział Warszawa – lek. Małgorzata Cywińska – Bartyzel

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Oddział Warszawa – lek. Lidia Rosłon

 
Oddział Radom  

Kierownik Oddziału w Radomiu, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy

lek. Paweł Wdówik

 

Kierownik Działu Diagnostyczno – Konsultacyjnego Oddział Radom – lek. Joanna Dobrowolska

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Oddział Radom – lek. Ilona Więckowska

 
Go to Top