Osoby zarządzające

DYREKCJA MWOMP

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

pw

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

br

 

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

 

KADRA  KIEROWNICZA
Płock

Kierownik Działu Diagnostyczno – Konsultacyjnego Jednostka w Płocku – lek. Anna Waśniewska-Pietrykowska

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Jednostka w Płocku – lek. Danuta Wojciechowska

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Urszula Żołek

Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego – Michał Sosnowski

Kierownik RTG – lek. Marcin Rządkowski

Kierownik Zakładu Rehabilitacji – Małgorzata Wawszczak

Oddział Warszawa

Kierownik Oddziału w Warszawie – lek. Magdalena Sobolewska

Kierownik Działu Diagnostyczno – Konsultacyjnego Oddział Warszawa – lek. Małgorzata Cywińska – Bartyzel

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Oddział Warszawa – lek. Lidia Rosłon

Oddział Radom

Kierownik Oddziału w Radomiu – lek. Paweł Wdówik

Kierownik Działu Diagnostyczno – Konsultacyjnego Oddział Radom – lek. Joanna Dobrowolska

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Oddział Radom – lek. Ilona Więckowska

Go to Top