Zasady kierowania na rehabilitacje leczniczą związaną z patologią zawodową

Rehabilitacja lecznicza uzasadniona patologią zawodową realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 04. 125, poz. 1317 ze zmianami) – art. 6 ust. 1 pkt 3: „medycyna pracy jest właściwa do prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej patologią zawodową”.

Świadczenia te są realizowane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Mają one na celu zminimalizowanie dolegliwości spowodowanych charakterem wykonywanej pracy, przyśpieszają powrót pracownika do aktywności zawodowej oraz zapobiegają dalszemu rozwojowi choroby.

Pracodawca i pracownik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

Skierowanie (wzór do pobrania) wystawiane jest przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, a w przypadku przeciążenia narządu głosu u nauczycieli przez laryngologa lub foniatrę. Ma na celu zminimalizowanie dolegliwości bólowych, spowodowanych charakterem wykonywanej pracy.

I. Przykłady jednostek chorobowych mogących stanowić podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą uzasadnioną patologią zawodową:

1.Zespoły bólowo-przeciążeniowe kręgosłupa oraz zespoły bólowe stawów obwodowych związane z wykonywaną pracą
2.Uszkodzenie łąkotki, mięśni i przyczepów ścięgnistych
3.Zapalenia ścięgien i pochewek
4.Zapalenie kaletki maziowej
5.Zapalenie nadkłykci kości ramiennej
6.Mononeuropatia – uszkodzenie nerwu łokciowego
7.Zespół cieśni w obrębie nadgarstka; zespół mięśnia nawrotowego
8.Uszkodzenie nerwu strzałkowego
9.Uszkodzenie nerwu piszczelowego; zespół kanału skokowego
10. Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym
11. Choroby układu oddechowego związane z wykonywaną pracą,
12. Zespół przeciążeniowy podudzi – obrzęk limfatyczny,
13. Wczesny okres postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego,
14. Wyprysk skóry pochodzenia zawodowego,
15.Zespoły neurasteniczno-nerwicowe spowodowane wykonywaną pracą.

Aktualny wzór skierowania na rehabilitację leczniczą uzasadnioną patologią zawodową będzie umieszczony na stronie po podpisaniu umowy na realizację ww. świadczeń

Pliki do pobrania: Skierowanie do zakładu rehabilitacji.doc

Go to Top