MWOMP

Dokumentacja medyczna

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem MZ z 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002) od 2011 roku obowiązuje wszystkich lekarzy profilaktyków nowy wzór indywidualnej dokumentacji medycznej.
W załączeniu, do pobrania, wzór aktualnej karty badania profilaktycznego
Pliki do pobrania: Karta badania profilaktycznego format A4.pdf (60 kb)

Skip to content