MWOMP

Sprawozdawczość

Płock, dnia 21 stycznia 2019 r.

Pani/Pan lekarz

uprawniony do badań profilaktycznych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki  publicznej na rok 2018 (Dz. U. 2017, poz. 2471), obowiązkowe sprawozdania  roczne podmiotów leczniczych wykonujących działalność w zakresie badań profilaktycznych pracowników za rok 2018:

  • MZ 35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących,
  • MZ 35B  ­– sprawozdanie z działalności podmiotu realizującego świadczenie z zakresu  profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy CSIOZ:  https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html  w nieprzekraczalnym terminie (przedłużony) do 29 marca 2019 r.

Podmioty, które do tej pory nie sprawozdawały się drogą elektroniczną muszą najpierw założyć konto w SSOZ.

Podmioty, które w okresie sprawozdawczym nie wykonywały badań profilaktycznych ale mają zgłoszoną działalność profilaktyczną w MWOMP są obowiązane do przekazania sprawozdania z informacją o ilości badań: ”zero”.

Sprawozdanie należy sporządzić oddzielnie dla każdego miejsca wykonywania badań profilaktycznych.

W załączeniu [do pobrania] Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z Działami Organizacji I Nadzoru MWOMP z siedzibą w Płocku i w Oddziałach w Warszawie i w Radomiu.

Płock: 24 267-84-90, O/Warszawa: 22 560-00-44, O/Radom: 48 330-93-38 lub 39

Skip to content