MWOMP

Zasady kierowania na konsultacje w przypadku wątpliwości orzeczniczych

Zasady kierowania na konsultację do Poradni Konsultacyjnej w przypadku wątpliwości orzeczniczych lekarza orzecznika z Podstawowej Jednostki Służby Medycyny Pracy

W przypadku wątpliwości orzeczniczych lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych z podstawowej jednostki służby medycyny pracy ma prawo skierować pacjenta do Poradni Konsultacyjnej, gdzie specjaliści medycyny pracy, dysponujący rozszerzonym panelem badań i konsultacji specjalistycznych, rozstrzygną wątpliwości orzecznicze.

Skierowanie zawierające sformułowane wątpliwości orzecznicze wystawiane jest przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych po przeprowadzeniu wszystkich badań i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do wydania zaświadczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku pracy, zgodnie z zakresem podanym we wskazówkach metodycznych do przeprowadzania badań profilaktycznych stanowiących załącznik do Rozporządzenia MZiOS (Dz.U.96.69.332)
Załączniki stanowią:
1. dokumentacją badania wstępnego/badań profilaktycznych (w tym skierowanie od pracodawcy)
2. wyniki badań dodatkowych
3. wyniki konsultacji specjalistycznych
4. dokumentacja lecznicza
Miejsce realizacji konsultacji

Konsultacje wykonywane są w:

1. Poradnia Konsultacyjna MWOMP, Płock ul.Kolegialna 17, tel.:267 84 58.

Poradnia Konsultacyjna MWOMP Oddział w Radomiu, Radom ul.Rodziny Winczewskich 5, tel.: 48 36 348 50.

Poradnia Konsultacyjna MWOMP Oddział w Warszwie, W-wa Aleja Wojska Polskiego 25, tel.: 22 560 00 81

Do pobrania – wzór skierowania na konsultację [ plik PDF ]

Skip to content