MWOMP

Procedury odwołania od orzeczeń

Pacjent lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach badań profilaktycznych, ma prawo w terminie 7 dni od otrzymania zaświadczenia wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.
Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.
Do pobrania – wzór skierowania w celu przeprowadzenia badania odwoławczego od zaświadczenia wydanego dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Pacjent, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego wydanego w trakcie badania kierujących pojazdami i kandydatów na kierowców ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy orzeczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy do następujących jednostek:
1) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
3) Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
4) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
5) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
6) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej
Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Pacjent, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego wydanego w trakcie badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń ma prawo w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w następujących jednostkach:
1) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
3) Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
4) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
5) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Pacjent diagnozowany w WOMP w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w jednostce badawczo rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego.
Wniosek o ponowne badania należy składać w kancelarii MWOMP.

Skip to content