MWOMP

W dniu 27 lutego 2020 roku w MWOMP odbyło się spotkanie Pani Patrycji Malinowskiej zatrudnionej na stanowisku masażysty z młodzieżą uczącą się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Spotkanie miało na celu przedstawienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i przełamywania barier w życiu codziennym.

Więcej
27 lutego 2020

W dniu 29 października 2019 r. Dyrektor MWOMP Pani Agnieszka Sulkowska przekazała dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu sprzęt medyczny w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub […]

Więcej
29 października 2019

W dniu 12 października 2019r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku oraz oddziałach w Warszawie i Radomiu odbyło się szkolenie z I pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadziło Centrum Ratownictwa Sp. ZO.O. z Wrocławia. Program szkolenia obejmował: 1. Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych. 2. […]

Więcej
12 października 2019

W dniu 20września 2019 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki w Płocku odbyła się konferencja regionalna pt.: 15 lat Mazowsza w UE. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy brał czynny udział organizując stoisko promocyjne w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I-VI na terenie miasta Płocka, gminy Stara […]

Więcej
20 września 2019

28 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu dotyczącego dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska.  Szybka diagnoza wad kręgosłupa u dzieci i zajęcia z […]

Więcej
28 czerwca 2019

W dniu 22 maja 2019 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego w aspekcie badań psychologicznych kierowców. W konferencji, zorganizowanej przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej uczestniczył także Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku. Prelegentami byli lekarze, psychologowie i […]

Więcej
22 maja 2019

W dniu 10 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Sierpcu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystości brała udział także Agnieszka Sulkowska- Dyrektor MWOMP w Płocku, która przekazała słowa najwyższego szacunku i uznania za humanitarną służbę ludziom, odwagę i poświęcenie.

Więcej
10 maja 2019
30 marca 2019
Skip to content