Galeria


W dniu 30 kwietnia 2020r. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej przetransportowała przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni dla MWOMP w Płocku oraz Oddziału w Warszawie i Radomiu

W imieniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku składam serdeczne podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, jak również 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej za dystrybucję. W tak trudnych chwilach niezwykle ważna jest solidarność i wzajemne wsparcie.

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor MWOMP

 


W dniu 16 kwietnia 2020r Zakład Karny w Płocku przekazał dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku maseczki ochronne, które są szczególnie potrzebne w dobie panującej pandemii koronawirusa.

Pani Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska złożyła serdeczne podziękowania za okazałą pomoc i solidarność w tak trudnym dla wszystkich czasie.

 


W środę 4 marca w MWOMP w Płocku odbyło się szkolenie dla psychologów transportu o tematyce: Badania psychologiczne kierowców w świetle obowiązujących przepisów oraz problematyki uzależnień. Profilaktyczne badania psychologiczne w realizacji zadań służby medycyny pracy”. Kolejne szkolenie planowane jest w drugiej połowie roku, na które już serdecznie zapraszamy. Więcej informacji w Pracowni Psychologicznej pod numerem telefonu: (24) 267 84 98.


W dniu 27 lutego 2020 roku w MWOMP odbyło się spotkanie Pani Patrycji Malinowskiej zatrudnionej na stanowisku masażysty z młodzieżą uczącą się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Spotkanie miało na celu przedstawienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i przełamywania barier w życiu codziennym.


W dniu 29 października 2019 r. Dyrektor MWOMP Pani Agnieszka Sulkowska przekazała dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu sprzęt medyczny w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”. Mamy nadzieję, iż przekazany sprzęt medyczny będzie służył zarówno do nauki, jak i do udzielania I pomocy przedmedycznej.

 


W dniu 12 października 2019r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku oraz oddziałach w Warszawie i Radomiu odbyło się szkolenie z I pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadziło Centrum Ratownictwa Sp. ZO.O. z Wrocławia. Program szkolenia obejmował:

1. Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych.

2. Resuscytacja (ocena poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, niedrożność dróg oddechowych, pokaz użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego).

3. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rurki nosowo-gardłowej, ustno- gardłowej, LT-D, LMA, I-GEL, laryngoskopia bezpośrednia.

4. Rany (rodzaje krwawień, postępowanie, skutki ogólnoustrojowe krwawień zew i wew.

5. Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu.

6. Resuscytacja dzieci. Pediatric BLS + niedrożność dróg oddechowych dzieci.

7. Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych.

I pomoc przedmedyczna ma ogromne znaczenie, a udzielana w sposób prawidłowy w bardzo wielu przypadkach prowadzi do uratowania życia. Szkolenie przeprowadzone przez Centrum Ratownictwa doskonale uświadomiło jak ważna jest I pomoc zarówno podczas wypadków , jak i w codziennym życiu.

gallery

 

 


W dniu 20września 2019 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki w Płocku odbyła się konferencja regionalna pt.: 15 lat Mazowsza w UE.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy brał czynny udział organizując stoisko promocyjne w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I-VI na terenie miasta Płocka, gminy Stara Biała oraz gminy Brudzeń Duży.


28 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu dotyczącego dostępności opieki zdrowotnej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska.  Szybka diagnoza wad kręgosłupa u dzieci i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej to główne elementy projektu, który już niebawem będzie realizowany w radomskiej Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Tytuł projektu: „Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 376 350,00

Kwota dofinansowania UE: 301 080,00 zł

Kwota dofinansowania BP: 48 925,50 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej


W dniu 22 maja 2019 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego w aspekcie badań psychologicznych kierowców. W konferencji, zorganizowanej przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej uczestniczył także Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku. Prelegentami byli lekarze, psychologowie i psychoterapeuci pracujący na co dzień z osobami uzależnionymi, prowadzący zajęcia psychokorekty i reedukacji kierowców oraz przeprowadzający badania psychologiczne kierowców w trybie odwoławczym. Podczas konferencji psycholog transportu Pani Barbara Piotrowska przedstawiła zagadnienia dot. wykonywania badań odwoławczych w MWOMP, natomiast Pan Witold Świtkiewicz – psycholog transportu przedstawił analizę negatywnych orzeczeń psychologicznych wydanych w MWOMP w latach 2015-2018.


W dniu 10 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Sierpcu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystości brała udział także Agnieszka Sulkowska- Dyrektor MWOMP w Płocku, która przekazała słowa najwyższego szacunku i uznania za humanitarną służbę ludziom, odwagę i poświęcenie.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza do udziału w ogólnopolskiej zbiórce krwi na hasło „200 lat Administracji Drogowej”.

więcej


W dniu 6 marca 2019 roku w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek wraz z Sekretarzem Powiatu Panem Michałem Twardym uroczyście podziękował pracownikom MWOMP za przeprowadzenie wykładów skierowanych do słuchaczy Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Lekarz MWOMP Krystyna Krajnik poprowadziła wykłady z zakresu bólów głowy i orzeczeń o niepełnosprawności a Pani Małgorzata Wawszczak – Kierownik Zakładu Rehabilitacji MWOMP z zakresu zespołów bólowych kręgosłupa i ich zapobiegania.

Podziękowanie otrzymała również lekarz MWOMP – Agnieszka Walewska, która od dwóch lat przewodniczy Powiatowej Lekarskiej Komisji Wojskowej w Płocku, ocenia stan zdrowia osób w wieku poborowym oraz kwalifikuje je do odpowiedniej kategorii wojskowej, a z uwagi na posiadane specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy szczególną uwagę zwraca na profilaktykę i wczesne wykrywanie wszelkich stanów chorobowych.


SMOG to problem, z którym na co dzień – szczególnie w sezonie grzewczym – muszą mierzyć się mieszkańcy Mazowsza. To temat ważny społecznie, o którym już się mówi, ale który nadal należy przybliżać. Zwłaszcza, gdy możemy wskazywać rozwiązania tego problemu. W celu zgłębienia zagadnienia zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych oraz w mediach społecznościowych obejrzenia materiałów filmowych

więcej


"PRACA TO TERAPIA"

Patrycja odkąd pamięta, zawsze marzyła by zostać masażystką. Jej droga do osiągnięcia zamierzonego celu nie była łatwa. Dzięki swojemu uporowi i wytrwałości zaciekle dążyła do postawionego sobie celu. Oprócz ukończenia studiów filologicznych, ukończyła także wymarzoną szkołę masażu jak również studia magisterskie z  pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią. Obecnie studiuje na studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz tyflopedagogiki w szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

więcej


20 września 2018 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku odbył się jubileusz XX-lecia Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Współgospodarzami uroczystości byli: Agnieszka Sulkowska- Dyrektor MWOMP, Adam Struzik-Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Stanisław Kotlewski – Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP.

Wśród zaproszonych gości byli m.in: Elżbieta Gapińska-Posłanka na Sejm RP, Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz v-ce Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP, Roman Siemiątkowski-z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, Piotr Dyśkiewicz – z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych, Lech Dąbrowski-Przewodniczący Radu Powiatu Płockiego wraz z Iwoną Sierocką – v-ce Starostę Powiatu Płockiego, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy  z całej Polski oraz Paweł Wdówik- Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy, Kierownik Oddziału w Radomiu.

Program uroczystości obejmował m.in.: odznaczenie MWOMP przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomem PRO MAZOVIA, wręczenie odznak honorowych Ministra Zdrowia dla zasłużonych w ochronie zdrowia pracowników MWOMP, wręczenie dyplomów uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznanie pracownikom MWOMP Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” oraz uhonorowanie przez Pomorskie Centrum Certyfikacji uzyskania przez MWOMP potwierdzenia najwyższych standardów. Całość uroczystości uświetnił koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej wraz z przepięknym, solowym występem sopranistki Aleksandry Borkiewicz.


15 października 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Podczas tego święta Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska przekazała szkole na ręce Pani Wicedyrektor Ewy Księżakowskej defibrylator Philips HeartStart FRX.


11 października w Orlen Arenie odbyły się Płockie Targi Aktywności Zawodowej. To największe tego typu wydarzenie na północnym Mazowszu. Na targach zaprezentowało się 72 wystawców wśród nich Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który reprezentowała Dyrektor Agnieszka Sulkowska.

Organizatorami Targów byli: Miejski Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku.

Patronat nad Targami objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek. W otwarciu Targów wzięła udział Poseł na Sejm RP Elżbieta Gapińska.


8 października 2018 roku Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przekazał na ręce bryg. mgr inż. Marcina Strześniewskiego – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu model głowy Ambu typ – Airway Management Trainer. Sprzęt ten służy do nauki technik intubacji za pomocą rurek dotchawiczych oraz innych przyrządów wykorzystywanych do utrzymywania drożności  dróg oddechowych. Odwzorowuje on w sposób wysoce realistyczny budowę anatomiczną jamy ustnej oraz dróg oddechowych: ust, nozdrzy, zębów, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy, przełyku  i płuc.

Całej załodze PPSP w Sierpcu życzymy efektywnej nauki.


22 września 2018 r. Pani Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska przekazała na ręce wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego defibrylator Philips HeartStart FRX wraz z kluczem pediatrycznym, zestawem ratowniczym oraz zestawem szkoleniowym. Użycie defibrylatora zwiększa szanse na uratowanie ludzkiego życia aż o 70%. Defibrylatory to urządzenia, które przywracają normalną pracę serca, przepuszczając impuls elektryczny o odpowiednim natężeniu przez mięsień sercowy. Cieszymy się, że defibrylator podarowany przez MWOMP i zamontowany w miejscu publicznym będzie pomocny w przypadku nagłej potrzeby, gdy u kogoś dojdzie do zatrzymania krążenia.


Dnia 21.08.2018 „Gościem dnia” w KRDP była Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska. Rozmowa Pana Redaktora Mariusz Sobczaka z Panią Dyrektor była na temat jubileuszu 20 lecia utworzenia MWOMP, projektów unijnych oraz badań uczniów.

Warto posłuchać. 


W środę 20 czerwca 2018 r. przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy uczestniczyli w „Dniu Aktywnej Społeczności w Antoniówce – Przegląd Twórczości Artystycznej” organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie koło Płocka. Uczestnikami byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Płocka i okolic oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zawodowej. Podczas uroczystości, Psycholog z Pracowni Psychologicznej MWOMP – Witold Świtkiewicz wygłosił dla zebranych wykład wraz z prezentacją multimedialną nt. spostrzegania a Pani Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP wręczała podopiecznym DPS i WTZ nagrody za udział w licznych konkursach.


 — DZIEŃ MATKI W MWOMP —

21 maja br. w MWOMP odbyła się konferencja prasowa na temat bezpłatnych badań mammograficznych dla mieszkanek Płocka. Organizatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa w Płocku.

W konferencji uczestniczyli: Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP, Małgorzata Ogrodnik – Przewodnicząca RMO Skarpa oraz lek. Katarzyna Sewruk – Kierownik Działa Diagnostyczno-Konsultacyjnego w MWOMP.

Podczas konferencji zaproszono płocczanki do skorzystania z bezpłatnych badań, które będą  wykonywane 25 maja (piątek) jak również przedstawiono szerokie korzyści wynikające z przeprowadzenia takiego badania.


Dzień otwarty w MWOMP

13 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbył się Dzień Otwarty. W ramach tego dnia każdy płocczanin mógł skorzystać z oferowanych przez MWOMP bezpłatnych świadczeń tj.: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy, badanie spirometryczne, pomiar ciśnienia śród gałkowego oraz z grupowych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wśród pacjentów, którzy również korzystali tego dnia z naszej oferty, byli podopieczni Domów Pomocy Społecznej.

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.


W dniu 20 lutego 2018r w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku odbyło się szkolenie pielęgniarek realizujących specjalizację w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. Głównym tematem spotkania były zespoły bólowe kręgosłupa jako przyczyny 80 % zwolnień lekarskich. Szkolenie prowadziła Pani Małgorzata Wawszczak-Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Płocku. Konferencja kończąca projekt pn.: „Platforma e-usług MWOMP”

 

20 października w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyła się konferencja, która zakończyła informatyzację całego Ośrodka. Współgospodarzami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Rady Społecznej MWOMP – Stefan Kotlewski oraz Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władzy miasta i powiatu, przedstawiciele podmiotów medycznych oraz rektorzy szkół wyższych. Nie zabrakło również osób wspomagających oraz wykonawcy projektu. Wszystkich przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zadanie „Platforma e-usług MWOMP” realizowane było od czerwca 2016 do września 2017. Dzięki realizacji projektu w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy wdrożony został system informatyczny umożliwiający tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,4 mln zł.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełniła firma TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a wykonawcą całego zadania był GABOS Software Sp. z o.o.


18 października 2017 r. Dyrektor Mazowieckiego  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Agnieszka Sulkowska przekazała na ręce prof. dr. hab. inż. Janusza Zielińskiego – Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku sprzęt medyczny w postaci: defibrylatora Philips HeartStart FRX.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 12 października 2017 roku współuczestniczył w Płockich Targach Aktywności Zawodowej, które tradycyjnie odbyły się w Centrum Widowiskowo -Sportowym ORLEN Arena w Płocku. Podczas targów MWOMP przedstawiał ofertę współpracy skierowaną do mazowieckich pracodawców.


15 września w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nastąpiło uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru, który będzie symbolem, zarówno poświęcenia wszystkich pracowników, jak i wdzięczności ratowanych ludzi.  Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska pogratulowała i przekazała najserdeczniejsze życzenia dla palcówki w tym ważnym dniu.


8 września 2017 roku w auli Urzędu Miasta Płocka miały miejsce obchody Dnia Strażnika Miejskiego 2017 oraz 25-lecia Straży Miejskiej w Płocku.  Z tej okazji Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska przekazała wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom najserdeczniejsze życzenia. Również przy tej okazji Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przekazał na ręce Andrzeja Wochowskiego – Komendanta Straży Miejskiej w Płocku, sprzęt medyczny w postaci: defibrylatora Philips HeartStart FRX; elektrody SMART dla dorosłych; baterię AED; skrzynkę Peli 1200 AED; klucz pediatryczny; zestaw ratowniczy oraz zestaw szkoleniowy.


W piątek 1 września 2017 roku Pani Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP w obecności Pana Rafała Rajkowskiego – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Bożenny Pacholczyk – Przewodniczącej Sejmiku WM, Zbigniewa Gołąbka – Radnego Sejmiku WM, Inspektora Nadzoru – MBI Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz Pana Pawła Wdówika – Kierownika Oddziału MWOMP w Radomiu uroczyście podpisała umowę na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”. Wykonawcą inwestycji jest firma CZAR-BUD Usługi Remontowo Budowlane z siedzibą w Radomiu.

Inwestycja opiewa na kwotę ok. 4,2 mln złotych i trwać będzie do końca marca 2018 r.


W niedzielę 9 lipca br. w Brudzeniu Dużym odbył się VII Festiwal Ginących Zawodów, w którym uczestniczył również MWOMP, oferując przybyłym gościom bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi, spirometrię oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Badania te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Na stoiskach można było oglądać między innymi wyroby rzemieślników, pracę hafciarek czy garncarzy. Wydarzenie przebiegało w miłej niedzielnej atmosferze.


21 maja br. MWOMP uczestniczył w XVIII Powiatowym „Dniu Ziemi” w Słubicach oferując przybyłym gościom badanie wzroku, spirometrię, badanie poziomu cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.


11 maja 2017r. na obiekcie MWOMP w Płocku odbyły się widowiskowe pokazy-ćwiczenia Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Podolszyce. Strażacy, przy użyciu technik alpinistycznych, przeprowadzili ewakuację osoby poszkodowanej z wysokości 15 metrów w noszach ratowniczych z dachu budynku Kolegialna 19 po wcześniejszym wykonaniu zabezpieczenia medycznego.


W piątek 7 kwietnia w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku w ramach Światowego Dnia Zdrowia wykonywano bezpłatne badania skierowane do:

  • osób palących nikotynę powyżej 40 lat – pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie EKG i spirometria;
  • osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa – ćwiczenia rehabilitacyjne oraz elementy edukacji dotyczącej zapobiegania zespołom bólowym kręgosłupa.

Badania mogli wykonać pracownicy wybranych zakładów pracy, które zawarły z MWOMP umowy na świadczenie usług profilaktycznych oraz leczniczych.

Warunkiem przystąpienia do w/wym. badań było wypełnienie krótkiej ankiety.


W dniu 16.02.2017r. gościem dnia w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej była Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska

Zapis rozmowy:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


W dniu 27 stycznia 2017 roku w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku przy ulicy Kolegialnej 17 uroczyście podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa i wdrożenie Platformy e-usług MWOMP”. Wykonawcą tego zadania będzie firma Gabos Software Sp. z o.o., którą wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Jest to największy etap całego projektu „Platforma e-usług MWOMP”, który ośrodek realizuje od lipca 2015 roku.


W środę 18 stycznia br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego Płocczan. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu województwa i miasta Płocka. Podczas przeprowadzonych rozmów powstał pomysł, aby stworzyć Płocki Program Onkologiczny (wybudowanie ośrodka radiologicznego, zwiększenie nakładów finansowych na profilaktykę leczenia nowotworów itp.).

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy reprezentowała Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska wraz z Panem Pawłem Wyrębkowskim Z-cą Dyrektora ds. Medycyny Pracy.


23 grudnia Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska, w imieniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przekazała sprzęt medyczny, niezbędny do wyposażenia ambulansów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Dar ten w postaci: ssaków elektrycznych, mierników tlenku węgla oraz kołnierzy ortopedycznych przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów w stanach zagrożenia  zdrowia i życia.


W piątek 9 grudnia w Płockim Parku Przemysłowo Technologicznym odbyła się konferencja regionalna poświęcona wydatkowaniu funduszy unijnych na Mazowszu i w regionie pt.: „Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele płockich władz, przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z Warszawy oraz z oddziału zamiejscowego w Płocku oraz Beneficjenci.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy reprezentowała Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska. Podczas debaty relacjonowanej na żywo na portalu mazowia.eu, Pani Dyrektor przybliżyła uczestnikom konferencji szczegółowe informacje dotyczące wdrażania projektu pn. „Platforma e-usług MWOMP” realizowanego od czerwca 2016r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

img_1340 img_1346

 


30 listopada 2016r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 odbyło się szkolenie pt.: „Zdrowe plecy – program promocji zdrowia i aktywności fizycznej w zakładzie pracy” przeprowadzone st. asystent MWOMP w Płocku – lek. Jarosław Nowak. W szkoleniu udział wzięło 13 pielęgniarek służby medycyny pracy.


XXV – lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych

22 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku odbył się jubileusz XXV-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego. W uroczystości wzięła udział Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska, która podziękowała jubilatkom za codzienny trud i poświęcenie, za opiekę nad życiem i zdrowiem Pacjentów.

fb_img_1477294957636 received_564878400362634

 


W środę 12 października 2016r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku oraz w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego odbyły się ćwiczenia symulujące ewakuację. W akcji udział brały m.in.:  państwowa straż pożarna, pogotowie, policja oraz straż miejska Serdecznie dziękujemy wszystkim służbom, pacjentom oraz pracownikom za sprawne przeprowadzenie akcji.

kolegialna_cwiczenia


11 października 2016 roku Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska wspólnie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny pracy – lek. Pawłem Wdówikiem gościli w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej w Płocku. Podczas audycji „Gość Dnia” rozmawiali o problemach, wyzwaniach i coraz większym znaczeniu służby medycyny pracy w profilaktyce zdrowia pracowników.

dscn7910


6 października 2016r. reprezentowałam Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  podczas Płockich Targów Pracy i Kariery 2016, które odbyły się w Centrum Widowiskowo-Sportowym Orlen Arena w Płocku.

W czasie tych Targów zaprezentowało się ponad 70 wystawców. Były to m.in.: firmy handlowe, usługowe, produkcyjne, a także służby mundurowe. Nie zabrakło największych płockich firm ani pracodawców, którzy w tym roku otworzyli w Płocku swoje placówki.

Organizatorami byli: Miejski Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku oraz Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

img_1271 img_1262


28 września br. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku przy ul. Kolegialnej odbyło się szkolenie pt.: „Rehabilitacja lecznicza pacjenta ze stwierdzoną patologią zawodową”. Szkolenie dedykowane było pielęgniarkom służby medycyny pracy. Osoba prowadząca to Kierownik Zakładu Rehabilitacji  MWOMP w Płocku – mgr. Małgorzata Wawszczak. W programie poruszane były m.in. takie tematy jak: wpływ pozycji siedzącej na aparat ruchu czy zespoły bólowe kolan a wymuszona pozycja ciała. W szkoleniu udział wzięło ok. 15.

zdjecie


MWOMP z wizytą w DPS w Brwilnie

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 15 września 2016 roku gościł z wizytą w Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie podczas Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia. Uroczystość objęli swym patronatem: Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski.

Pani Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska godnie zaprezentowała nasz ośrodek oraz serdecznie zaprosiła do skorzystania z  bezpłatnych badań jakie tego dnia MWOMP udostępnił uczestnikom spotkania. Panie pielęgniarki wykonywały badanie wzroku najnowocześniejszym aparatem OPTEC 5000G oraz badanie spirometryczne. Chętnych do skorzystania z badań było niezwykle dużo. Poza tym fizjoterapeuta MWOMP – Tomasz Chrobociński zaciekawił przybyłych gości wykładem pt.: „Zdrowy kręgosłup” a chętnym udostępnił materiały z przykładowymi ćwiczeniami by dbali o dobrą kondycję swojego kręgosłupa.

Całość spotkania przebiegła w niezwykle miłej i sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że w przyszłości inicjatyw promujących zdrowy styl życia będzie coraz więcej.

img_1226img_1241img_1246


5 sierpnia br., w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Pracy odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt “Platforma e-usług MWOMP” w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Konferencję poprowadziła Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska.

Cel projektu to kompleksowa informatyzacja placówki. W ramach działań z nim związanych zostanie stworzona platforma e-usług publicznych, która obejmować będzie rejestrację pacjentów, archiwizację ich dokumentacji medycznej, powiadomienia i przypomnienia o wizytach lekarskich, porady medyczne oraz liczne zagadnienia, związane z poszczególnymi dziedzinami.

– „Realizacja tego projektu wprowadza nas w XXI wiek. Już wiadomo, że w dwóch placówkach na terenie samorządu będzie żyło się lepiej” – podkreślał Tomasz Kominek, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

To duże ułatwienie dla wszystkich pacjentów przychodni. Dzięki niemu, wizyta w placówce nie będzie już koniecznością, a sam pacjent będzie miał możliwość wglądu w swoją dokumentację w każdej chwili i na terenie całej Polski.

Realizacja projektu w znacznym stopniu przychyli się do oczekiwań samych pacjentów. Doskonale wiemy, jak ciężko znosi się kolejki w przychodni, oczekiwania na wizytę oraz egzekwowanie dokumentacji medycznej. Dzięki e-usługom, każdy pacjent będzie mógł zarejestrować się na wizytę, sprawdzić status w kolejce oczekujących, zmienić jej termin, a także złożyć skargę, jeśli ta byłaby potrzebna. Okazuje się, że w samym wniosku bardzo wysoko punktowane było partnerstwo firm zewnętrznych. Partnerzy nie będą posiadali korzyści finansowych z realizacji usługi, ale będą współpracować z MWOMP na zasadzie tak zwanej “Chmury”, czyli w serwerach internetowych.

– „Ta konferencja to kolejny etap naszej pracy. Codzienna współpraca układa nam się bardzo dobrze” – dodała Małgorzata Łazińska.

Wiadomo już, że projekt e-usług zostanie zakończony w czerwcu 2017 roku. Teraz trwa ten najważniejszy z etapów, czyli jego realizacja. Trzeba podkreślić, że każdy z podmiotów, kierowników oraz partnerów jest w nią mocno zaangażowany. Innowacją będzie fakt, że całość systemu opracuje osoba, która dopasuje go na miarę potrzeb MWOMP. Odbędą się indywidualne rozmowy z kierownictwem, personelem, a także koordynatorem projektu. System ocenią sami pracownicy. Odpowiedzą sobie na pytania: Czy spełnia on swoją funkcję? Czy jest coś co można jeszcze poprawić? Czy w praktyce działa on prawidłowo? Dopiero po tej weryfikacji, e-usługi zostaną oddane do ogólnego użytku.

Jedno jest pewne – z całą pewnością zmienią one funkcjonowanie nie tylko pracy przychodni oraz placówek medycznych, ale również ułatwią pacjentom załatwianie najpilniejszych medycznych spraw. System będzie działał na terenie całej Polski, więc pacjent w każdej chwili będzie mógł mieć do niego wgląd. To znacznie skróci czas oczekiwania oraz samej obsługi.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się w październiku 2015 roku. Dokładnie o godzinie 23.55, a więc pięć minut przed końcem finalizacji zgłoszeń, udało się wysłać projekt MWOMP. Jak mówi jego koordynator oraz kierownicy, świadczy to wyłącznie o tym, że był on bardzo szczegółowo dopracowywany. Ogółem złożonych wniosków było 71. Po kolejnych etapach analizy oraz ocenie merytorycznej, MWOMP otrzymał dofinansowanie na jego realizację.

Łączny koszt projektu to około 3 milionów złotych. Kwota dofinansowania wyniosła 2 396 140,80 złotych, środki własne MWOMP to około 4,2% całości.

IMG_1138

IMG_1141

IMG_1150


Materiał o platformie e-usług MWOMP w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej – więcej informacji


E-usługi w Mazowieckim Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy
3 czerwca 2016r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej projektu „Platforma e-usług MWOMP” realizowanego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Marszałka Adama Struzika oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku reprezentowany przez Dyrektor – Agnieszkę Sulkowską.
Rejestracja w przychodni bez wychodzenia z domu, szybki dostęp do informacji o usługach realizowany w przychodni i wolnych terminach wizyt czy zabiegów, a także znaczne skrócenie czasu obsługi pacjentów – takie mają być rezultaty wdrożenia w Mazowieckim Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku projektu e-usług. Zakłada on kompleksową informatyzację placówki. W tej chwili przychodnia nie ma pełnego i spójnego oprogramowania informatycznego, a dokumentacja medyczna przetrzymywana jest zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci papierowej.
W ramach projektu w placówce wdrożona zostanie platforma e-usług publicznych, obejmująca m.in. e-rejestrację, e-dokumentację, e-ankiety, e-powiadomienia, e-kolejkę oraz e-porady. Dzięki temu pacjenci będą mogli zarejestrować się na wizytę w przychodni bez wychodzenia z domu – przez internet. W ten sam sposób będą mogli sprawdzić swój status w kolejce oczekujących, zmienić termin wizyty, a także wypełnić ankietę satysfakcji lub złożyć skargę. E-usługi to także duże ułatwienie dla personelu przychodni, który będzie miał szybszy dostęp do danych medycznych pacjentów, co znacznie skróci czas obsługi.
Tytuł projektu: Platforma e-usług MWOMP
Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Całkowita wartość projektu: 2 995 176,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 396 140,80 zł
Działanie: 2.1 E-usługi

 

IMG_1070 IMG_1034

 


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku był organizatorem tegorocznej konferencji skierowanej do dyrektorów wojewódzkich ośrodków medycyny pracy z całego kraju jak również do wojewódzkich konsultantów w dziedzinie medycyny pracy.

Trzydniowa konferencja rozpoczęła się w środę 11 maja. Wspaniała lokalizacja Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego Hotel Skansen w Sierpcu stworzyła uczestnikom dogodne warunki do pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń jak również do aktywnego wypoczynku oraz rozrywki. Konferencja była przede wszystkim miejscem wymiany opinii, doświadczeń i poglądów, a także lepszego poznania się i zawarcia zawodowych oraz pozazawodowych kontaktów.

Moderatorami konferencji pt. „Służba Medycyny Pracy w systemie ochrony zdrowia pracujących – potencjalne kierunki zmian” byli: lek. Paweł Wdówik – krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny pracy oraz lek. Paweł Wyrębkowski – Konsultant w województwie mazowieckim.

Spotkanie przebiegło pracowicie w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

(od lewej) Jolanta Gębura – Dyrektor WOMP w Olsztynie, konsultant warmińsko-mazurski; Bożena Wolińska – z-ca Dyrektora WOMP w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu; Helena Kozłowska-Dyrektor WOMP w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.

(od lewej) Paweł Wyrębkowski – z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP, konsultant mazowiecki; Paweł Wdówik – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu MWOMP; Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP; Elżbieta Pachucka-Włas – z-ca Dyrektora ds. medycznych WOMP Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie; Anna Rutczyńska-Rumińska – Dyrektor WOMP Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

(od lewej) Paweł Wyrębkowski – z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP, konsultant mazowiecki; Paweł Wdówik – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu MWOMP; Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP; Elżbieta Pachucka-Włas – z-ca Dyrektora ds. medycznych WOMP Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie; Anna Rutczyńska-Rumińska – Dyrektor WOMP Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

(od lewej) Krystyna Jasińska-Kolawa – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie; Ewa Komorowska – Dyrektor Podlaskiego WOMP w Białymstoku, konsultant podlaski; Anna Mikołajczyk – Dyrektor WOMP w Kielcach, konsultant świętokrzyski; Paweł Wyrębkowski - z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP, konsultant mazowiecki Marek Andrzejewski – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu; Paweł Wdówik - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu MWOMP.

(od lewej) Krystyna Jasińska-Kolawa – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie; Ewa Komorowska – Dyrektor Podlaskiego WOMP w Białymstoku, konsultant podlaski; Anna Mikołajczyk – Dyrektor WOMP w Kielcach, konsultant świętokrzyski; Paweł Wyrębkowski – z-ca Dyrektora ds. medycyny pracy MWOMP, konsultant mazowiecki Marek Andrzejewski – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu; Paweł Wdówik – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu MWOMP.

(od lewej) Ewa Kaczanowska-Burker – Dyrektor WOMP w Bydgoszczy oraz konsultant kujawsko-pomorski w dziedzinie medycyny pracy; Małgorzata Sysło-Przedpełska – Dyrektor WOMP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie; Elżbieta Mussur – Dyrektor WOMP; Krystyna Kostyra – Dyrektor WOMP w Katowicach, konsultant śląski w dziedzinie medycyny pracy; Jacek Parszuto – Dyrektor WOMP w Gdańsku, konsultant pomorski.

 

(od lewej) Ewa Kaczanowska-Burker – Dyrektor WOMP w Bydgoszczy oraz konsultant kujawsko-pomorski w dziedzinie medycyny pracy; Małgorzata Sysło-Przedpełska – Dyrektor WOMP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie; Elżbieta Mussur – Dyrektor WOMP; Krystyna Kostyra – Dyrektor WOMP w Katowicach, konsultant śląski w dziedzinie medycyny pracy; Jacek Parszuto – Dyrektor WOMP w Gdańsku, konsultant pomorski.


Uroczyste zakończenie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5” odbyło się 9 marca 2016 roku w Oddziale MWOMP w Radomiu.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Rafał Rajkowski-członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Dąbrowski-prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Stefan Kotlewski-przewodniczący Rady Społecznej MWOMP, wykonawca inwestycji – firma CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane Stanisławek Cezary, inspektorzy nadzoru z firmy KNK Budownictwo Zbigniew Gajos  oraz pracownicy MWOMP.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska serdecznie dziękowała wszystkim uczestnikom za współudział w realizacji inwestycji. Podziękowała za zaangażowanie, okazaną pomoc, włożony trud oraz doceniła wszystkie starania, które doprowadziły do zakończenia  tego zadania.

Inwestycja współfinansowana była przez: Województwo Mazowieckie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków własnych MWOMP. Całość opiewała na kwotę blisko 740 tysięcy złotych. W zakres prac wchodziła m.in.: termomodernizacja budynku (demontaż i montaż ocieplenia) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacja oświetlenia na ciągach komunikacyjnych w budynku ośrodka oraz w byłej kotłowni oraz wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

gallerygallery

IMG_0972

IMG_0726


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zakończył realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5" współfinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz przez MWOMP.

IMG_0565 IMAG0288 IMAG0289


Dnia 26 listopada w Mazowieckiem Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku odbyło się spotkanie szkoleniowe nt.: „Laryngologicznych kryteriów oceny zdolności do pracy na różnych stanowiskach”. Szkolenie poprowadził starszy asystent MWOMP w Płocku, specjalista laryngolog – lek. Marek Jagusiak oraz starszy asystent MWOMP w Płocku – lek. Jarosław Nowak. W spotkaniu uczestniczyło 16 lekarzy. Wszystkim obecnym dziękujemy.


W piątek 9 października 2015r. pracownicy MWOMP wybrali się z wizytą do PERN „Przyjaźń” S.A. w Płocku. Podczas wizyty pani Małgorzata Wawszczak – Kierownik Zakładu Rehabilitacji wygłosiła pogadankę dotyczącą profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa – wad postawy i ergonomii. Spotkanie to cieszyło się zainteresowaniem ze strony pracowników tej instytucji. Wywiązała się dyskusja. Obecni wyrazili chęć systematycznych odwiedzin w celu uświadamiania i dbania o kręgosłupy.

IMG_0008

IMG_0014


2 października 2015r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy brał udział w Międzynarodowych Targach Pracy i Integracji Płock 2015.

Targi odbyły się w Centrum Widowiskowo- Sportowym ORLEN ARENA.

Podczas przedsięwzięcia MWOMP zaprezentował specyfikę swojej działalności informując przy tym przybyłych gości, iż wcześniej czy później, kandydaci do pracy bądź pracownicy muszą trafić w nasze skromne progi

Obraz 003


Izba Gospodarcza Regionu Płockiego 25 czerwca br. zorganizowała spotkanie w Hotelu Czardasz w Płocku, na które m.in. została zaproszona Pani Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. W spotkaniu udział brali również: Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pan Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Tomasz Kominek -Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Pan Zbigniew Bednarski – Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Podczas spotkania Pani Dyrektor Agnieszka Sulkowska przybliżyła uczestnikom specyfikę działalności MWOMP oraz serdecznie zaprosiła do współpracy.

 6

1


We wtorek dnia 23 czerwca 2015r. w MWOMP w Płocku miała miejsce próbna akcja ratownicza. Akcję przeprowadzili strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 płockiej straży pożarnej.

 

9

7

3

4

1

Zdjęcia autorstwa Piotra Augustyniaka


W dniu 7 października 2014 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wziął udział w zorganizowanych XIX Płockich  Targach  Pracy i Przedsiębiorczości.

W ramach targów odbyły się dwie konferencje. "Współpraca samorządów lokalnych z przedsiębiorcami. Teoria czy praktyka”  oraz „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w Orlen Arenie, dzięki  współpracy urzędów pracy – miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego, a także zaangażowaniu przedsiębiorców i innych podmiotów.


Kręgosłup jak wszystko ulega zużyciu, to czy zniesiesz  to z godnością, zależy w dużej mierze od Ciebie” ,  powiedziała Pani Kierownik Zakładu Rehabilitacyjnego w dniu 30 września 2014r. na spotkaniu dotyczącym zespołów  bólowych  kręgosłupa, które miało miejsce w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Udział w spotkaniu wzięło ok. 25 osób. Przygotowana prezentacja multimedialna oraz wykład spowodowały , iż zaproszeni goście brali czynny udział w dyskusji dotyczącej zespołów bólowych kręgosłupa. Cel, którym było przedstawienie nowoczesnych a zarazem prostych metod radzenia sobie z problemem dolegliwości kręgosłupowych, został osiągnięty. Trwający  ponad 1,5 godziny wykład został zakończony pokazem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz wspaniale wyposażonej sali gimnastycznej.


XIII Otwarte Zawody w Ratownictwie Medycznym zakończone

 

W dniu 19 września na terenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, odbyły się zawody Ratownictwa Medycznego.  Drużyny z całej Polski miały do dyspozycji duży parking przy ul. Kolegialnej 17, na którym swobodnie mogły przygotowywać się do konkurencji.

Organizatorem konkursów była  SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Udział w zawodach brało 39 najlepszych drużyn z całej Polski. Przez trzy dni służby ratownicze brały udział w konkurencjach polegających na wykonaniu jak najlepiej procedur ratowniczych wynikających z charakteru zaaranżowanych zdarzeń. Zespoły  miały szansę sprawdzić swoje umiejętności podczas sześciu konkurencji – pięciu medycznych i jednej sprawnościowej. Aby  były one na najwyższym poziomie wymagały wcześniejszego ciągłego doskonalenia, ćwiczeń, postępowania zgodnego ze standardami europejskimi oraz nowoczesnego sprzętu medycznego. Wszystkie przygotowane zadania  odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje, z jakimi zespoły ratownictwa medycznego musiały radzić sobie w codziennej pracy. Tego dnia mogliśmy obserwować i wyobrazić sobie jak zespoły ratownicze ratują ludzkie życie, które jest najcenniejszym naszym darem.

 

Go to Top